Separatory tłuszczu oraz substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych stosuje się do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i po procesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi (np. stacje paliw, parkingi dla samochodów, myjnie), natomiast separatory tłuszczu zwane potocznie tłuszczownikami, to urządzenia służące do oczyszczania ścieków, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.

 
Serwis separatorów składa się z trzech podstawowych elementów:
 
  • Demontaż filtrów, czyszczenie filtrów, wymiana uszkodzonych mechanicznie filtrów (w razie konieczności), sprawdzenie pracy pływaka, umycie osadnika, oczyszczenie odpływów, oczyszczenie kanału myjni, montaż filtra, uruchomienie i sprawdzenie systemów alarmowych, sprawdzenie pracy pływaka oraz wykonanie innych czynności zalecanych przez producenta urządzeń. Firma serwisująca separatory powinna być wyposażona w odpowiednie specjalistyczne urządzenia do wykonywania w/w czynności.
     
  • Odbiór odpadów niebezpiecznych tj. szlamów zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych zgromadzonych w separatorze. Odbioru tego dokonuje się za pomocą specjalistycznych samochodów serwisowych z wysokowydajnymi pompami do pobierania szlamów z dna separatorów i osadników, wyposażenie samochodów winno być zgodnie z przepisami o przewozie odpadów.
     
  • Unieszkodliwianie odpadów ropopochodnych szlamów, osadów, mieszanin wodno-olejowych, w punktach utylizacji zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami