MW Rafin

Polityka prywatności

Serwisu www.eko-jawor.pl
 
 1. Operatorem Serwisu eko-jawor.pl jest firma Eko-Jawor Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 22a, 43-600 Jaworzno.
   
 2. Informacja dotycząca danych osobowych pozyskanych przez EKO-JAWOR Sp. z o.o.
  1. Administratorem danych osobowych jest EKO-JAWOR Sp. z o.o., z siedzibą ul. Dąbrowska 34a , 43-600 Jaworzno.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: ekojawor@onet.pl lub telefonicznie 32 225 84 44.
  3. Dane osobowe w EKO-JAWOR Sp. z o.o. są przetwarzane z zachowaniem zasad przetwarzania, zgodnie z prawem jedynie w przypadku wystąpienia jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy prawnej.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia, realizacji przesłanego zgłoszenia, odpowiedzi na otrzymane zapytanie, rozpatrywania reklamacji. Są to m.in.:
   • nazwisko i imię
   • adres w którym mamy wykonać usługę
   • adres i dane na który mamy wystawić fakturę
   • numer kontaktowy oraz adres e-mail
  5. Państwa dane możemy przekazać odbiorcom trzecim, takim jak:
   • Organom państwowym
   • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
   • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)
   • Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie
   • Podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, informatyczne i inne podobne na rzecz firmy EKO-JAWOR Sp. z o.o.
  6. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Dane przetwarzane są przez firmę EKO-JAWOR Sp. z o.o. wówczas, gdy:
   • jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
   • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
   • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych, w osobowych, szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
  9. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
  11. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  11. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.
  12. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
    
 4. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
  8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  9. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  10. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  11. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  12. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  13. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
    
 5. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz przeglądarkę internetową (Internet ExplorerChromeSafariFirefoxOperalub system ( AndroidSafari (iOS)Windows Phonei postępuj zgodnie z instrukcjami.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami