EKO-JAWOR Sp. z o.o.

Usługi

Świadczymy usługi dotyczące:
 
  • Odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów.
  • Czyszczenia, serwisowania oraz sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej separatorów substancji ropopochodnych oraz tłuszczu.
  • Serwisowania myjni samochodowych w zakresie czyszczenia urządzeń sieci kanalizacji ogólnospławnej.
  • Czyszczenia osadników, osadników imhoffa.
  • Czyszczenia przepompowni ścieków.
  • Czyszczenia zbiorników,zbiorników p. poż., retencyjnych, rowów melioracyjnych.
  • Mycia cystern kolejowych.
  • Czyszczenia kanalizacji oraz inspekcja TV kanalizacji.
  • Czyszczenia zbiorników paliwowych.
Usługi wykonujemy specjalistycznymi cysternami wyposażonymi w bardzo mocne pompy ssące oraz pompy ciśnieniowe. Ważnym elementem cysterny jest opróżnianie zbiornika poprzez kiper, wypych tłokiem lub nadciśnienie. Podczas czyszczenia odsysanie odbywa się wężem o średnicy 200mm zamontowanym na wysięgniku obrotowym 1800 typu żuraw. Firma posiada wysoko wykwalifikowany personel w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w branży wod-kan, aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p. poż. z należytą starannością.

 
Zapraszamy do współpracy!

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami