EKO-JAWOR Sp. z o.o.

O firmie

EKO-JAWOR SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą ul. Dąbrowska 22a, 43-600 Jaworzno, pragnie przedstawić Państwu ofertę związaną z wykonywaniem usług specjalistycznych przeznaczonych dla firm z branży przemysłowej, spożywczej oraz petrochemicznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zakładów, zajmujemy się:
 
 • czyszczeniem, serwisowaniem separatorów ropopochodnych oraz tłuszczu,
 • czyszczeniem wszelkiego rodzaju zbiorników (naziemnych, podziemnych, otwartych, zamkniętych) oraz likwidacją zalegających w nich zanieczyszczeń,
 • czyszczeniem zbiorników paliwowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • zbiorników retencyjnych lub zakładowych systemów ścieków,
 • czyszczeniem osadników, rurociągów technologicznych,
 • wydobyciem odpadów z istniejących zbiorników za pomocą specjalistycznego sprzętu lub ręcznie przez przeszkolony personel naszej firmy,
 • transportem odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia, samochodami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • wykonaniem pomiarów eksplozymetrycznych zawartości gazów.
Posiadając wieloletnie doświadczenie oraz doskonale znając specyfikę polskiego przemysłu, jesteśmy wstanie sprostać każdemu zadaniu związanemu z oczyszczeniem i doprowadzeniem wnętrza zbiornika do stanu wyjściowego. Do wykonywania usług stosujemy wysokiej jakości sprzęt z wykorzystaniem metody hydrodynamicznej – wysokociśnieniowej, gorącym strumieniem wody, co skraca czas wykonywania zlecenia oraz daje 100 % skuteczność czyszczenia całej objętości zbiornika.

Zaletami zastosowania takiej metody są:
 
 • szybkość wykonania usługi, krótsze przerwy technologiczne,
 • wykorzystanie czystej wody bez detergentów i innych środków chemicznych,
 • dokładne wypłukanie pozostałości soli i związków chemicznych z porów powierzchni czyszczonej,
 • nie ma ryzyka iskrzenia, możliwość stosowania z materiałami palnymi,
 • niewielka  ilość pozostałości po czyszczeniu,
 • jest to metoda całkowicie bezpylna,
 • brak uszkodzeń struktury powierzchni poddanych myciu związanych w wibracjami,
 • brak wpływu warunków atmosferycznych
Prowadzone przez nas usługi specjalistyczne odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie. Wymogi te dotyczą w szczególności środków ochrony osobistej takie jak maski, filtry, rękawice, obuwie i kombinezony ochronne, które muszą posiadać odpowiednie atesty. Przy czyszczeniu zbiorników z zagrożeniem wybuchowym stosujemy sprzęt, narzędzia beziskrowe z atestem do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Zapewniamy również, iż dysponujemy stosownymi decyzjami administracyjnymi na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju. Wszyscy pracownicy delegowani do realizacji zadań posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie prac z odpadami niebezpiecznymi, a nasze kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć pretenduje nas jako solidnego partnera do wykonania zadania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami