EKO-JAWOR Sp. z o.o.

Kontakt

EKO-JAWOR Sp. z o.o.
Adres:
 ul. Dąbrowska 22a, 43-600 Jaworzno
NIP: 632-20-11-633
REGON: 360182255
KRS: 0000532480

ZARZĄD SPÓŁKI:
Przemysław Tomczak - Prezes Zarządu
Rafał Dobosz - Wiceprezes Zarządu

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
Adres: ul. Dąbrowska 22a, 43-600 Jaworzno
tel./fax: +48 32 225 84 44
e-mail: ekojawor@onet.pl

Przemysław Tomczak - Dyrektor Handlowy
tel.: 506-779-551

Rafał Dobosz - Dyrektor Techniczny
tel.: 502-688-228

Marta Fitał - Kierownik Działu Administracji

Emilia Dobosz - Kierownik ds. Techniczno- Handlowych
tel.: 502-861-808

 Biuro czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 600 -  1400

Masz pytania? Skontaktuj się z nami